გამოკითხვები
რა ტიპის სტატიებს ისურვებდით ?

ლეო ძაკონე - ლექსები

ლეო ძაკონე - ლექსები

*   *    * ერთხელაც დილით წუთისოფელს ავუბი მხარი, ბრბოს შევერიე და მათსავით დავიწყე ქცევა. ვჩანდი, როგორაც თეთრ სხეულზე დამჯდარი ხალი, შეუჩვეველ თვალს შეუმჩნევლად ვერ გაექცევა... ვუსმენდი როგორ