გამოკითხვები
რა ტიპის სტატიებს ისურვებდით ?

გიორგი აბრამალაძე - ლექსები

გიორგი აბრამალაძე - ლექსები

მე რომ მიყვარხარ ძვირფასო მოდი ნურავის ნუ ეტყვი ამქვეყნად მე და შენა ვართ საუკეთესო დუეტი  მე შენთვის გავჩნდი იცოდე მგონი ეს მართლა ბედია მე უფრო მეტად მიყვარხარ ვიდრე იასონს მედეა  გაწვიმდა ისევ